v

Hillefors Grynkvarns

Museiförening

 

 

Välkomna!

 

Hilleforsgrynkvarn, Sveriges enda vattendrivna grynkvarn, är belägen i Säveåns naturreservat i Stenkullen. Kvarnen ägs numera av Lerums kommun och arrenderas av Hillefors grynkvarns Museiförening. Vi i föreningen arbetar med att återställa kvarnen i sådant skick att tillverkning av havregryn åter blir möjlig.

Vi visar gärna denna fantastiska kvarn för intresserade grupper. Dessutom arrangerar vi konserter, utställningar mm i den gamla lagerlokalen. Vi skriver in aktiviteter i kalendern och har du synpunkter är du välkommen att skriva på vår e-post hilleforsgrynkvarn@gmail.com .

 

Är ni en grupp?

Vi arrangerar visningar i kvarnen, se "Kontakt".

 

 

Prisma Västra Götaland gör industrialismen digital. Se oss på Prisma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

 

 

Konsert 18 juni kl 16.

Irländsk folkmusik med Mångmiljonstaden

Återigen gästar oss Mångmiljonstaden med sina härliga irländska toner.

 

Ekumenisk pilgrimsvandring

Equmeniakyrkan i Lerum firade nattvard i Hillefors grynkvarn den 22 maj.

 

Besök 17 maj

 

Vattenenheten på Länstyrelsen V. Götaland fikar i kvarnen och går en rundvandring på sin väg till Floda

 

Besök av STF 26 april

 

Medlemmarna i STF Alingsås vandrade från Floda till Hillefors där de fikade och blev guidade i kvarnen.

 

Vårmarknaden 24 april

 

Trots snöfall under natten kom det ca 250 personer som tittade på film, vandrade runt i kvarnen, fikade, lysnade till musik och handlade.

 

Arbetslivsmuseer som klassrum Arbetslivsmuseerna är klassrum för levande lektioner där kunskapen känns, luktar och hörs. Man kan troligtvis hitta alla skolans ämnen representerade. Projektet Arbetslivsmuseer som klassrum startade 2014 tack vare medel från Statens kulturråd. Detta administreras via "ArbetSam" och i år har Hillefors fått tillfälle att vara med. Vi har dock skjutit upp det till hösten.

 

Fiskvägen förbi Hillefors skall gå runt kraftverket som ett omlöp, detta beslöts på ett möte med Länsstyrelsen, Lerums fjärrvärme och berörda intressenter. Vi kan nu påbörja slutmonteringen av turbinerna och begära att Lerums fjärrvärme reparerar och underhåller rännan (de äger den och den ingår i byggnadsminnet).

 

Magisk Julmarknad 2015

 

De styrande kommunalråden besökte kvarnen.

 

30-års jubilem och Kulturarvsdag öppnandes av Mats Herklint Länsstyrelsen.

BILDSPEL om invigningen

 

Par Bricole gästade kvarnen och åt sin matsäck i strålande solsken

 

Ann-Marie Östby och Solveig Leuchovius ställde ut i kvarnen 22-23 augusti

 

Musikgruppen Mångmiljonstad spelade Irländsk folkmusik 2015-06-13

 

Kvarnen var också öppen med fika, guidade turer och filmvisning. Ett samarrangemang med Lerums Gästabud

 

Åke räddar en bäver från gallret i kraftverket 2015-05-27

 

Se länkar:

Expressen GT

Göteborgs Posten

Västnytt SVT

 

Saab Gothia besökte kvarnen i lördags. De kom med en imponerande mängd olika Saabmodeller 2015-05-09.

 

Vårmarknad med musikkaffé och öppet hus väckte stort intresse med ca 400 besökande 2015-04-26.

 

Hillefors Grynkvarns Museiförening får Lerums kulturpris 2014. Det delades ut på Dergårdsteatern av Bo Cedergårdh till föreningens representanter Magnus Andersson, Birgitta Walldenborg och Rolf Svensson. Efter utdelningen spelar Ale Möller och vänner ”Jul i Folkton”

 

Besök från Högskolan i Skövde och Innovatum i Trollhättan

 

Alléskolan från Floda var den första skolan att se på de nyinstallerade turbinerna

 

Bröllop i kvarnen